Znajdź nas na: -

Cennik usług

Poniżej przedstawiam ceny usług w Centrum Fizjoterapii FizjoWpunkt Tomasz Kowalczyk.

Rodzaje dostępnych płatności: gotówka

Rodzaj usługi cena
Szczegółowe badanie, diagnoza +zalecenia 80-90 zł 80-90 zł
aplikacja plastrami Kinesiologytaping – 1 okolica ciała 25 zł
Rehabilitacja ortopedyczna, pourazowa
80-90 zł
Rehabilitacja neurologiczna
80-90 zł
rehabilitacja kobiet w ciąży
80-90 zł
rehabilitacja dzieci
80-90 zł
Rehabilitacja osób starszych
80-90 zł
elektroterapia – galwanizacja, prądy diadynamiczne DD, TENS, prądy interferencyjne,
prądy Trabert’a, rosyjska stymulacja, tonoliza i inne
10 zł
masaż 90 zł
masaż bańką chińską 90 zł